Catalan   Spanish   English
Termes, condicions i avís legal

La utilització d'aquesta pàgina web suposa l'acceptació per part de l'usuari de totes les condicions generals d'ús de la pàgina web vigents a cada moment que l'usuari accedeixi a la mateixa, per la qual cosa si aquest no està d'acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes, no haurà d'utilitzar aquest lloc web. Omitset.cat es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions generals d'ús de la pàgina web així com altres condicions generals o particulars, reglaments d'ús, instruccions o avisos que resultin d'aplicació.

Omitset.cat es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d'operar el lloc web en qualsevol moment i per qualsevol causa.

En qualsevol cas, l'accés i ús de la pàgina web per part d'un usuari s'entendrà realitzat sota la seva exclusiva responsabilitat, exonerant a Omitset.cat de qualsevol responsabilitat en la mesura en què així ho permeti la legislació aplicable.

L'usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o altres elements inserits en el lloc web (incloent sense limitació marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, àudio i vídeo) pertanyen a Omitse't, Omitset.cat i/o a tercers. En cap cas l'accés a la pàgina web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels mencionats dretes, tret que s'estableixi expressament el contrari.

Les presents condicions generals d'ús de la pàgina web no confereixen als usuaris cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de la pàgina web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per Omitse't, Omitset.cat i/o el tercer titular dels drets afectats.

L'usuari accepta que Omitset.cat utilitzi cookies quan navegui pel lloc web. Les cookies de Omitset.cat s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l'usuari.

Omitset.cat
web@omitset.cat

Omitse't - omitset@omitset.cat

Termes, condicions i avís legal

www.OMITSET.cat | 2023